Sitemap Print

Open praktijken

Alle huisartsen in Kampen open voor tijdelijke patiënten.

De huisartsenpraktijken in Kampen zijn vol. Het inwoneraantal van Kampen groeit.  De laatste jaren hebben huisartsen extra ondersteunend personeel in dienst genomen.

Nu echter is in de bestaande praktijken geen ruimte meer om verder te kunnen uitbreiden.

Daarom kunt u zich voorlopig alleen voor beperkte tijd inschrijven bij de huisartsen in Kampen. Ondertussen zoeken de huisartsen een nieuwe collega die zich met zijn/haar praktijk gaat vestigen in Kampen.

 

Binnen twee jaar zult u, als tijdelijk ingeschreven patiënt,  in principe worden overgeschreven naar de nieuwe praktijk.